Search results

Records found: 6774  
Your query: All Fields = ("manažment")
 1. Hodnotenie vnútornej mikroklímy v bytovom dome po komplexnej obnove budovy
  Strenk Tomáš ; 010290  Straková Zuzana ; 010290
  Energetický manažment 2022. Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať : . USB kľúč, s. 163-168
  mikroklíma teplota relatívna vlhkosť koncentrácia oxidu uhličitého vetranie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Využitie výkonového odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
  Hrnková Lucia ; 902024  Katrenčík Ivan ; 902024 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169961
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh automatizácie vybraného výrobného procesu v podniku CHEMOLAK a.s.
  Slovák Urban ; 064000  Mesárošová Jana ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 07.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164390
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh optimalizácie informačného toku v Shop floor manažmente na vybranom pracovisku v Schaeffler Skalica spol. s r.o.
  Gahérová Lucia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158005
  diplomová práca
  book

  book

 5. Uplatnenie controllingu vo vybranom podniku.
  Gallová Jana ; 902020  Majerník Štefan (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 13.06.2022 ; ekonómia a manažment ; I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165546
  diplomová práca
  book

  book

 6. Poistenie malých priemyselných podnikov v období pandémie
  Česnek Roman ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 13.06.2022 ; ekonómia a manažment ; I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165549
  diplomová práca
  book

  book

 7. Zásoby a ich optimalizácia vo vybranom priemyselnom podniku
  Végfalviová Erika ; 902020  Pánik Miroslav ; 902021 (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 23.06.2022 ; ekonómia a manažment ; B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157329
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Digitálne nástroje pre udržateľnú a energeticky efektívnu výstavbu - projekt SEEtheSkills
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Energetický manažment 2022. Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať : . USB kľúč, s. 141-147
  BIM energetický manažment udržateľnosť energetická efektívnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Návrh implementácie vekového manažmentu s ohľadom na rôzne generácie zamestnancov v podmienkach GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
  Vojtová Barbara ; 064000  Stareček Augustín ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169986
  diplomová práca
  book

  book

 10. Riadenie pracovného výkonu zamestnancov vo vybratom podniku
  Bacho Richard ; 902020  Glatz Mária ; 902023 (Thesis advisor)
  2022
  902020 ; 13.06.2022 ; ekonómia a manažment ; I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164031
  diplomová práca
  book

  book