Search results

 1. Point cloud surface reconstruction and image segmentation by the level set method
  Kósa Balázs ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 01.02.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138918
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Nonadditive integrals as a tool for aggregation
  Horanská Ľubomíra ; 010220  (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.02.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82466
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Numerická matematika (nielen) pre geodetov a kartografov [elektronický zdroj]
  Macák Marek ; 010220  Minarechová Zuzana ; 010220 (rec.) Oberhuber Tomáš (rec.) Ševčovič Daniel
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - CD-ROM, 233 s.
  ISBN 978-80-227-5078-3
  numerická matematika sústavy lineárnych rovníc metódy variačné
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 4. Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienka
  Gajdošová Nikola ; 010220  Frolkovič Peter ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159574
  diplomová práca
  book

  book

 5. Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom
  Lacková Katarína ; 010220  Frolkovič Peter ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159061
  diplomová práca
  book

  book

 6. Metóda nekonečných prvkov ako nástroj riešenia geodetickej okrajovej úlohy
  Schwarzová Paula ; 010220  Macák Marek ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159079
  diplomová práca
  book

  book

 7. Počítačové spracovanie hudby: Beat tracking
  Bencová Eva ; 010220  Tomek Lukáš ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150049
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Stochastic models of dependence with unobserved variables
  Riabov Nikita ; 010220  Bacigál Tomáš ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152863
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Určovanie tiažového poľa Zeme pomocou okrajových metód s využitím hierarchických matíc
  Bejdák Martin ; 010220  Čunderlík Róbert ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159307
  diplomová práca
  book

  book

 10. Nové metódy automatickej segmentácie satelitných snímok
  Štefanec Martin ; 010220  Kollár Michal ; 010220 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159041
  diplomová práca
  book

  book