Search results

Records found: 29  
Your query: All Fields = ("nenadál")
 1. Management kvality pro 21. století / aut. Jaroslav Nenadál
  Nenadál Jaroslav 
  1. vyd.
  Praha Management Press 2018 . - 366 s.
  ISBN 978-80-726-1561-2
  manažment kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  Management kvality pro 21. století

  book

 2. The process approach at small and medium enterprises - some lessons learned from Czech and Slovak companies
  Vykydal David  Hekelová Edita ; J0070 Halfarová Petra Nenadál Jaroslav
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s. 195-200
  Quality Management Small and medium business
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Benchmarking - a valid strategy tool for small and medium enterprises?
  Pokusová Marcela ; J0070  Hekelová Edita ; J0070 Nenadál Jaroslav Plura Jiří
  CO-MAT-TECH 2012 [elektronický zdroj] : . s.355-360
  systém manažérstva kvality benchmarking quality management systems
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Rozšírený pohled na ekonomiku jakosti
  Nenadál Jaroslav 
  Kvalita . Roč. 20, č. 1 (2012)
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 5. Risk analysis related to quality management principles
  Vykydal David  Halfarová Petra Nenadál Jaroslav Plura Jiří Hekelová Edita ; J0070
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava 2012 . s.197-202
  Quality Management benchmarking
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Benchmarking - mýty a skutečnost : Model efektivního učení se a zlepšování
  Nenadál Jaroslav  Vykydal David Halfarová Petra
  Praha : Management Press, 2011 . - 265 s
  ISBN 978-80-7261-224-6
  benchmarking manažment strategický manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Benchmarking - mýty a skutečnost

  book

 7. Moderní management jakosti : Principy, postupy, metody / Aut.: Nenadál, J. a kol.
  Nenadál Jaroslav  Noskievičová Darja Petříková Růžena Plura Jiří Tošenovský Josef
  1. vyd.
  Praha : Management Press, 2008 . - 376 s.
  ISBN 978-80-7261-186-7
  management akosti manažment kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  SJF1010
  MTF8120
  book

  book

 8. Management partnerství s dodavateli : nové perspektivy firemního nakupování
  Nenadál Jaroslav 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2006 . - 323 s
  ISBN 80-7261-152-6
  manažment obchodu
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  MTF12200
  Management partnerství s dodavateli

  book

 9. Měření v systémech managementu jakosti
  Nenadál Jaroslav 
  2. dopl. vyd
  Praha : Management Press, 2004 . - 335 s
  ISBN 80-7261-110-0
  manažment kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  SJF0010
  MTF1110
  Měření v systémech managementu jakosti

  book

 10. Moderní systémy řízení jakosti : Quality management
  Nenadál Jaroslav 
  2. dopl. vyd.
  Praha : Management Press, 2002 . - 282 s
  ISBN 80-7261-071-6
  kvalita-riadenie manažment kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF1100
  book

  book