Search results

 1. Projekt SlovakION ako etalón slovenskej vedy / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Academia : . 4 (2020), s. 63-66
  materiálový výskum iónové technológie materials research ion technologies
  https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//ACADEMIA/2020/ACADEMIA_4-2020_web.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Zabezpečenosť študijnej literatúry vo výučbe / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Academia : . č. 2-3 (2018), s. 17-26
  akvizícia literatúry študijná literatúra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Poznatky z aplikačnej praxe v oblasti ochrany a využívania duševného vlastníctva pre výskum, vývoj a inovácie / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Duševné vlastníctvo = Intellectual property = Geistiges Eigentum = La proprieté intellectuelle : . č. 4 (2017), s. 14-18
  duševné vlastníctvo inovácie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Sledovanie uplatnenia absolventa v praxi / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Academia : . Roč. 28, č. 3 (2017), s. 40-51
  uplatnenie absolventa
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Vplyv hlavných princípov Industry 4.0 na služby akademických knižníc / aut. Kvetoslava Rešetová, Viera Polčíková
  Rešetová Kvetoslava ; 069300  Polčíková Viera
  INFOS 2017. Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie . S. 107-115
  Industry 4.0 priemyselná revolúcia akademické knižnice
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Cloudová podpora pre služby akademickej knižnice / aut. Kvetoslava Rešetová, Pavol Závacký
  Rešetová Kvetoslava ; 069300  Závacký Pavol
  INFORUM 2016 . online. [8] s.
  cloud akademická knižnica
  http://www.inforum.cz/pdf/2016/resetova-kvetoslava.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Vplyv projektovej a grantovej úspešnosti na publikačné výstupy fakulty / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Academia : . Roč. 27, č. 1-2 (2016), s. 33-39
  grantová úspešnosť výstupy publikácií
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Ikaros [elektronický zdroj] . Roč. 20, č. 5 (2016), online, [5] s.
  publikačná činnosť digitálne objekty webový portál
  http://ikaros.cz/webovy-portal-digitalnych-objektov-publikacnej-cinnosti-na-baze-web-based-training
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Annual Report 2014 - Prostredie vzdelávania na fakulte / Kvetoslava Rešetová
  Rešetová, Kvetoslava, ; M9300 (Compiler)
  1. vyd.
  Trnava : MTF STU, 2015 . - 100 s.
  ISBN 978-80-8096-212-8
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Výskum na MTF STU - Prostredie vzdelávania v excelentných podmienkach / Kvetoslava Rešetová
  Rešetová, Kvetoslava, ; M9300 (Compiler)
  1. vyd.
  Trnava : MTF STU, 2015 . - 87 s.
  ISBN 978-80-8096-213-5
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book