Search results

 1. Návrh inovácie jednoúčelového zariadenia pre výrobu parkovacích senzorov
  Prosňanský Martin ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158352
  diplomová práca
  book

  book

 2. Zavedenie UR kolaboratívneho robota do procesu výroby
  Šmitala Matej ; 066000  Némethová Andrea ; 066000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157999
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh a vývoj konceptu robotickej humanoidnej ruky
  Fazekas Daniel ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156523
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh mobilnej robotickej platformy za účelom hybridnej navigácie v priestore
  Habara Marek ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156562
  diplomová práca
  book

  book

 5. Ergonomické aspekty výberu detskej robotiky pre najmenšie deti a deti predškolského veku / aut. Petra Marková, Vanesa Prajová
  Marková Petra ; 064000  Prajová Vanesa ; 064000
  Mechatronika, Výrobná technika, Digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy, trendy : . S. 164-169
  deti ergonómia hračky psychomotorický vývoj detí detská robotika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Návrh a riadenie dvojnohého robota
  Polakovič Dávid ; 066000  Juhás Martin ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151330
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
  Hapena Jozef ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160704
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Simulácia skenovania a rekonštrukcie 3D objektov vo virtuálnom prostredí
  Slíž Boris ; 070400  Madaras Martin (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151485
  diplomová práca
  book

  book

 9. Bezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnosti
  Hruška Tomáš ; 065000  Rusko Miroslav (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160468
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Swarm Robotics for Cinematographic Use
  Trizuljak Adam ; 031000  Rodina Jozef ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 104 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB215BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book