Search results

 1. OIKONET Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016 / aut. Viera Joklová
  Joklová Viera ; 059200 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 15
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. A homotopy-based moving horizon estimation / aut. Mohammad Abdollahpouri, Rien Quirynen, Mark Haring, Tor Arne Johansen, Gergely Takács, Moritz Diehl, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Abdollahpouri Mohammad  Quirynen Rien Haring Mark Johansen Tor Arne Takács Gergely ; 020020 Diehl Moritz Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020
  International Journal of Control . Vol. 92, iss. 7 (2019), s. 1672-1681
  moving horizon estimation
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 4. DLTS study of InGaAs and GaAsN structures with different indium and nitrogen compositions / aut. Arpád Kósa, Ľubica Stuchlíková, Ladislav Harmatha, Jaroslav Kováč, Beata Sciana, Wojciech Dawidowski, Marek Tlaczala
  Kósa Arpád ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 Harmatha Ladislav ; 033000 Kováč Jaroslav ; 033000 Sciana Beata Dawidowski Wojciech Tlaczala Marek
  Materials Science in Semiconductor Processing . Vol. 74, (2018), s. 313-318
  semiconductor structure composition deep energy level Deep Level Transient Spectroscopy InGaAs GaAsN AP-MOVPE
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800117310685
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Verification of the quality of selected electro-optical rangefinders according to STN ISO 17123-4: 2013
  Ježko Ján ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 59-64
  electro-optical distance meter (EDM) verification measurement STN ISO 17123
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Detašovaná fakulta 2013-18 / aut. Pavel Gregor
  Gregor Pavel ; 053130 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 26-27
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults / aut. Erika Zemková, Michal Jeleň, Zuzana Kováčiková, Peter Miklovič, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura
  Zemková Erika  Jeleň Michal ; 038340 Kováčiková Zuzana Miklovič Peter ; 038340 Svoboda Zdeněk Janura Miroslav
  Journal of Motor Behavior . Vol. 49, Iss. 5 (2017), s. 514-523
  chair rising/chair jumping dynamic balance maximum voluntary isometric contraction translating platform
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Development and optimization of an automated SPE-LC-Q-TOF-MS method for determination of macrolide antibiotics in surface waters in compliance with 2013/39/EC / aut. Peter Oswald, Andrea Machyňáková, Ivan Špánik, Zoran Stojanovic
  Oswald Peter  Machyňáková Andrea ; 041000 Špánik Ivan ; 041000 Stojanovic Zoran
  IUPAC 2017 46th World Chemistry Congress, July 9 to 14, 2017, Sao Paulo, Brazil . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 9. Development and optimization of an automated SPE-LC-Q-TOF-MS method for determination of macrolide antibiotics in surface waters in compliance with 2013/39/EC / aut. Andrea Machyňáková, Ivan Špánik, Peter Oswald, Zoran Stojanovic
  Machyňáková Andrea ; 041000  Špánik Ivan ; 041000 Oswald Peter Stojanovic Zoran
  41st International Symposium on Capillary Chromatography & the 14th GCxGC Symposium, May 15th-19th, 2017, Forth Worth, Texas USA . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 10. Enhanced hybrid TV platform with multiscreen, advanced EPG and recommendation enablers / aut. Tomáš Kováčik, Rastislav Bencel, Ján Maťo, Roman Broniš, Peter Trúchly, Ivan Kotuliak
  Kováčik Tomáš ; 070400  Bencel Rastislav ; 070400 Maťo Ján ; 070400 Broniš Roman ; 070400 Trúchly Peter ; 070400 Kotuliak Ivan ; 070400
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 68, no. 3 (2017), s. 224-234
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  article

  article