Search results

 1. Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting / aut. Martin Gulan, Gergely Takács, Ngoc Anh Nguyen, Sorin Olaru, Pedro Rodriguez-Ayerbe, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Gulan Martin ; 020020  Takács Gergely ; 020020 Nguyen Ngoc Anh Olaru Sorin Rodriguez-Ayerbe Pedro Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020
  IEEE Transactions on Control Systems Technology . Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 48-62
  konvexné zdvihnutie convex lifting
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article


 2. Špecifická forma skladovacích priestorov v ranom novoveku na príklade mesta Krupina | A specific form of storage spaces in the early modern age on the example of the town of Krupina / Martin Miňo, Monika Fratričová
  Miňo Martin ; 121489778  Fratričová Monika ; 121489778
  Archaeologia historica . Vol. 43, Iss. 2 (2018), s. 353-367
  ISSN 0231-5823

  Cellar * Early modern age * Krupina * Krupina * Obchod * Pivnica * Renesancia * Trade * Vinohradníctvo * Winemaking
  © 2015 Faculty of Arts, Masaryk University
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85055273546&origin=inward
  článok z periodika
  (1) - monografia
  unrecognised

  unrecognised


 3. Návrh na zavedenie systému manažérstva kvality v novej prevádzke firmy MC Syncro Nitra
  Dulanský Tomáš ; 064000  Nováková Renata ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138811
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 4. Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku [elektronický zdroj] aut. Zuzana Čerešňová, Lea Rollová, Danica Končeková ; rec. Ivan Petelen, Elena Mendelová, Pavol Korček
  ; 058180  ; 058180 ; 058180 ; 055150 (rec.) (rec.) (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - [CD-ROM] 102 strán [5,842 AH]
  ISBN 978-80-227-4804-9
  bezbariérová architektúra bezbariérová prístupnosť univerzálne navrhovanie vysoké školy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4300
  book

  book


 5. Electrical properties of GeS4-Ga2S3-NaI glass system / aut. Ondrej Bošák, A Castro, Vladimír Labaš, Viera Trnovcová, Petr Kostka, David Le Coq, Marian Kubliha
  Bošák Ondrej ; 061000  Castro A. Labaš Vladimír ; 061000 Trnovcová Viera Kostka Petr Le Coq David Kubliha Marian ; 061000
  Fundamental Problems of Solid State Ionics : . s. 290
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article


 6. A new requirement of ISO 9001:2015 standard / aut. Katarína Čekanová, Miroslav Rusko
  Čekanová Katarína  Rusko Miroslav ; 065200
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 63-67
  http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/9781315163963-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article


 7. Modelovanie pracovného priestoru triceptu / aut. Milada Omachelová, Eva Kureková
  Omachelová Milada ; 020080  Kureková Eva ; 020020
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 08-1 - 08-7, USB kľúč
  paralelná kinematika Tricept paralel kinematic structure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article


 8. The use of ultrasonic sensors on the automatic conveyor belt / aut. Simona Klvačová, Alexandra Javorská, Jan Rybář, Pavol Šrenkel
  Klvačová Simona ; 020020  Javorská Alexandra ; 020020 Rybář Jan ; 020020 Šrenkel Pavol ; 020020
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 04-1 - 04-10, USB kľúč
  ultrazvukový snímač dopravný pás ultrasonic sensor conveyor belt
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article


 9. Meranie závitov optickým snímačom Zeiss O-Inspect 322 / aut. Jan Rybář, Dana Šišmišová, Alexandra Javorská, Stanislav Ďuriš, Pavol Šrenkel
  Rybář Jan ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 Javorská Alexandra ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Šrenkel Pavol ; 020020
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 63, č. 1 (2018), s. 3-6
  optický snímač meranie optical sensor measurement
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article


 10. Fatigue lifetime estimation of bearing pin of console manipulator loaded with multiaxial random loading / aut. Matúš Margetin, Miroslav Šulko
  Margetin Matúš ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010
  Procedia Engineering . Vol. 213, (2018), s. 788-796
  multiaxial fatigue variable amplitude
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article