Search results

 1. Identifikácia viacznačnosti entít pomocou ontológií
  Hnojčík Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 74 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126937
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 2. Viacvýznamovosť v sémantickom vyhľadávaní
  Liščák Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 88 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138035
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 3. Analýza dát v prostredí knižníc
  Maronová Viera ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 66 s., príl. CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122933
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 4. Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
  Pisarčík Andrej ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 68 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132586
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 5. Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti
  Bekeš František ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4 . - 103 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115401
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 6. Inteligentná analýza dát na FIIT STU / aut. Viera Rozinajová, Petra Vrablecová, Nadežda Andrejčíková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Miroslav Blšták, Marek Lóderer, Jaroslav Loebl
  Rozinajová Viera ; 070200  Vrablecová Petra ; 070200 Andrejčíková Nadežda ; 070200 Bou Ezzeddine Anna ; 070200 Lucká Mária ; 070200 Blšták Miroslav ; 070200 Lóderer Marek ; 070200 Loebl Jaroslav ; 070200
  Data a znalosti and WIKT 2018. Sborník konference. Brno, Hotel Santon, Česká republika, 11.-12. října 2018 / . S. 139-142
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article


 7. Gamifikácia v knižniciach
  Bernád Marek ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115406
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 8. Gamifikácia v knižniciach
  Harvan Šimon ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106410
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 9. Jednoznačná identifikácia entít
  Hnilicová Eva ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126936
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


 10. Získavanie a deduplikácia bibliografických dát
  Zigo Jaroslav ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS3

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110154
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book