Search results

 1. Automatizácia odhadu valcových plôch z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 609-614
  segmentácia valcov automatizácia spracovania údajov mračno bodov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : elektronický zdroj 13. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : 13 6.2.-8.2. 2019 Stará Lesná, Slovensko
  1. vyd.
  Košice Technická univerzita 2019 . - CD ROM
  ISBN 978-80-553-3250-5
  zborník
  (4) - článok
  book

  book

 3. Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele : úžitkový vzor č. 8424 / aut. Gergely Takács, Karol Ondrejkovič
  Takács Gergely ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 7 s.
  automatizácia detektory automation detectors
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
  Malovcová Marika ; 047220  Kalúz Martin ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143218
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
  Horváthová Michaela ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143012
  diplomová práca
  book

  book

 6. Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R
  Nosko Jakub ; 047220  Čirka Ľuboš ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143195
  diplomová práca
  book

  book

 7. Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
  Boroš Daniel ; 047220  Paulen Radoslav ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142989
  diplomová práca
  book

  book

 8. Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
  Kiš Karol ; 047220  Klaučo Martin ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143021
  diplomová práca
  book

  book

 9. Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému
  Köplinger Richard ; 020020  Gulan Martin ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144828
  diplomová práca
  book

  book

 10. Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Plocháňová Katarína ; 020070  Součková Ingrid ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145237
  diplomová práca
  book

  book