Search results

 1. ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  Nitra 6.-9.9.1999 (Funder) 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999
  ISBN 80-227-1250-7
  51.Zjazd chemických spoločností, rok 1999
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  journal

  journal


 2. ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  Bratislava : SAV, 1989
  4. konferencia numerickej metódy v mechanike, rok 1989
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  journal

  journal


 3. Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru / aut. Silvia Bašová
  Bašová Silvia ; 056160 
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 22-27
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 4. Úprava vodného toku vo verejnom priestore / aut. Eva Putrová, Tomáš Hanáček
  Putrová Eva ; 056160  Hanáček Tomáš ; 056160
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 52-57
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 5. Overenie granulácie práškového kolostra : výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Oliver Macho, Juraj Kabát, Roman Fekete
  Peciar Peter ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2019 . - 7 s., prílohy
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book


 6. Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici / aut. Zuzana Kadášová
  Kadášová Zuzana ; 056160 
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 28-35
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 7. Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov / aut. Ivana Bradová, Zuzana Kadášová
  Bradová Ivana ; 056160  Kadášová Zuzana ; 056160
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 36-43
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 8. Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice / aut. Katarína Gécová
  Gécová Katarína ; 056160 
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 58-65
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 9. Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice / aut. Bohumil Kováč
  Kováč Bohumil ; 056160 
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 8-15
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article


 10. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019 : Novela 2019 / ed. Elga Brogyányiová
  Brogyányiová Elga (Editor) 
  1. vydanie
  Bratislava : UNIKA, 2019 . - 165 strán
  ISBN 978-80-88966-92-0
  sadzobníky príručky odborné kalkulácia cien zákony a vyhlášky ceny projektové plánovanie zmluvy architektonické konštrukcie a projektovanie cenník služieb architektonické navrhovanie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0200
  book

  book