Search results

 1. Inducing and controlling magnetism in the honeycomb lattice through harmonic trapping potential / K Baumann, A Valli, A Amaricci, M Capone
  Baumann K.  Valli A. Amaricci A. Capone M.
  arXiv.org : . 8 Feb 2019 (2019)
  elektronické dokumenty
  (1) - článok
  article

  article


 2. Nastavenie kontrolingových reportov a KPI pre efektívne riadenie spoločnosti
  Rusina Martin ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136384
  diplomová práca
  book

  book


 3. Návrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesu
  Barqawi Ivana ; 020020  Bartalský Lukáš ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146111
  bakalárska práca
  book

  book


 4. Návrh zlepšenia úrovne finančného riadenia v spoločnosti PS METAL, s.r.o.
  Herda Jakub ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146611
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 5. Inteligentné riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel
  Greksa Dávid ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 59 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123976
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book


 6. Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu v podniku ZWL Slovakia-Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o.
  Šmehýlová Zdenka ; 064000  Holeček Jaroslav ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138785
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 7. Inteligentný riadiaci systém domácej čistiarni odpadových vôd
  Pečo Ján ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : I-EN . - 60 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137497
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book


 8. Návrh na odstránenie odchýlok nákladov vo väzbe na controlling nákladov na vybranej divízii v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Melicher Pavol ; 064000  Bestvinová Viera ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138575
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 9. Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
  Humenský Juraj ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138482
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 10. Webová aplikácia pre ovládanie žalúzií ako súčasti inteligentného domu
  Kováčik Jakub ; 035000  Bisták Pavol ; 030400 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 57 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136602
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book