Search results

 1. Návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia z ergonomického hľadiska vo vybraných prevádzkach podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
  Fándlyová Desana ; 064000  Bestvinová Viera ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151278
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na linkách GIII Fiat a GIII Volkswagen v podniku TRW Automotive Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
  Kyselicová Simona ; 064000  Marková Petra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151924
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na vybraných hogringovacích staniciach v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Voderady
  Herceg Andrej ; 064000  Marková Petra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151281
  diplomová práca
  book

  book

 4. Zlepšenie pracovných podmienok pri výrobe spojkového obloženia
  Štegman Juraj ; 064000  Kučerová Marta ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151948
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie na výrobnej linke tlačných krúžkov v podniku ZF Slovakia, a.s. výrobkový odbor Levice
  Obalová Petra ; 064000  Marková Petra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141379
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh základných opatrení racionalizácie v školiacom a výcvikovom stredisku personálu jadrových zariadení v podniku VUJE, a.s., Trnava
  Komárňanská Mária ; 064000  Marková Petra ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160219
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Optimalizácia ručnej manipulácie s bremenami pri ťahaní a tlačení v pracovnom procese s využitím metód posudzovania fyzickej záťaže vo vybranom podniku
  Markovičová Alexandra ; 065000  Rusko Miroslav (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151871
  diplomová práca
  book

  book

 8. Koncept ergonómie pre vozidlo SAE formula student electric 2020
  Fialka Tomáš ; 020030  Hladiš Peter ; 020030 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144244
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : vedecký recenzovaný zborník
  1. vyd.
  Zvolen Technická univerzita vo Zvolene 2019 . - 275 s.
  ISBN 978-80-228-3168-0
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 10. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. na vybranom pracovisku
  Pechová Miriama ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123577
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book