Search results

 1. Detekcia anomálií vo veľkých dátach
  Baláž Martin ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145524
  diplomová práca
  book

  book

 2. Inteligentné algoritmy v bankovníctve
  Mrva Jakub ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151458
  diplomová práca
  book

  book

 3. Inteligentné algoritmy v bioinformatike
  Naništa Boris ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151460
  diplomová práca
  book

  book

 4. Umelý imunitný systém v informatike
  Mikula Lukáš ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142088
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Umelý imunitný systém v informatike
  Yamkovyi Robert ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135030
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Prírodou inšpirované počítanie v praxi
  Sumega Miroslav ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134979
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Dynamické procesy a ich optimalizácia
  Ulehla Christián ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115762
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia
  Bou Ezzeddine Anna ; 070200  (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 21.02.2019 ; Degreee discipline : aplikovaná informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=71534
  habilitačná práca
  book

  book

 9. Detekcia anomálií v časových radoch
  Božik Tomáš ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145526
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát
  Mazúr Slavomír ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  prírodou inšpirované počítanie predikčné modelovanie časové rady biologicky inšpirované algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145454
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book