Search results

 1. ADVANCED SMALL-SCALE TESTING OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
  Degmová Jarmila ; 039140  (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 20.04.2021 ; Degreee discipline : fyzika ; Degree program : null
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84034
  habilitačná práca
  book

  book

 2. VÝPOČTOVÉ PREUKAZOVANIE PODKRITICKOSTI SÚSTAVY S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM
  Vrban Branislav ; 039140  (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 16.04.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84064
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Tieniaca technika budov : typológia, navrhovanie a hodnotenie
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.) Darula Stanislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 102 s.
  ISBN 978-80-227-5006-6
  slnečné žiarenie stavebná fyzika projektovanie budov tieniace systémy
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 4. ADEPT 2020 : 8th International conference on advances in electronic and photonic technologies. Nový Smokovec, Slovakia. September 14-17, 2020 / ed. Jaroslav Jr Kováč, Filip Chymo, Martin Feiler, Daniel Jandura
  Kováč, Jaroslav jr. ; 033000 (Compiler) Chymo, Filip, ; 033000 (Compiler) Feiler, Martin, ; 033000 (Compiler) Jandura, Daniel (Compiler)
  International conference on Advances in electronic and photonic technologies (Adept 2020) 8. September 14-17, 2020 Nový Smokovec, Slovakia
  1. vyd.
  Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2020 . - 192 s.
  ISBN 978-80-554-1735-6
  https://adept.fyzika.uniza.sk/ADept2020_Proceedings.pdf
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (29) - článok
  book

  book

 5. ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj : fyzika - pracovný zošit 2 pre 6. ročník ZŠ a pre prímu osemročných gymnázií / 2. Tematický celok Správanie telies v kvapalinách a plynoch aut. Viera Lapitková, Renáta Tóthová, Peter Demkanin, Irina Malkin Ondik ; rec. Jana Útla
  Lapitková Viera  Tóthová Renáta Demkanin Peter Malkin Ondik Irina ; 070200 Útla Jana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Indícia 2020 . - 84 s.
  ISBN 9788089859405
  skriptá
  BCB - Secondary and primary school-books
  book

  book

 6. A Project to Find the Fundamental Theory of Physics / aut. Stephen Wolfram
  Wolfram Stephen 
  Wolfram Media 2020 . - 770 s.
  ISBN 978-1-57955-035-6
  teoretická fyzika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Spektroelektrochemické a teoretické štúdie nových koordinačných zlúčenín pre farmáciu a katalýzu
  Darvasiová Denisa ; 045210  Rapta Peter ; 045000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.08.2019 ; Degreee discipline : 4.1.11. chemická fyzika ; Degree program : D-CHF

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127848
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Modern Condensed Matter Physics / aut. Steven M Girvin, Kun Yang
  Girvin Steven M.  Yang Kun
  1. vyd.
  Cambridge University Press 2019 . - 697 s.
  ISBN 978-1-107-13739-4
  fyzika pevných látok
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Štúdium neutroniky aktívnej zóny rýchleho reaktora so zameraním na prechodové deje : dát. obhajoby 20.12.2019
  Osuský Filip ; 036000  Haščík Ján ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 20.12.2019 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : D-JE . - 195 s., AUTOREF. 2019, 40 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130831
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky / aut. Žaneta Gerhátová, Peter Perichta
  Gerhátová Žaneta ; 061000  Perichta Peter ; 061000
  Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia . S. 213-216
  bádateľské aktivity experiment fyzika projekt
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article