Search results

 1. A mini review: Lean management tools in assembly line at automotive industry / M. Z. M Ismail, A. H Zainal, N. I Kasim, M. A. F. M Mukhtar
  Ismail M. Z. M.  Zainal A. H. Kasim N. I. Mukhtar M. A. F. M.
  1st International postgraduate conference on mechanical engineering . S. 1-11
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


 2. Analýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
  Slováková Monika ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87753
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 3. Návrh opatrení na zlepšenie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.
  Pekárová Lenka ; 064000  Jurík Lukáš ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129751
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 4. Návrh na implementáciu metódy 5S v KNOTT spol. s r.o.
  Krajčirovičová Anna ; 064000  Linczényi Alexander (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129705
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 5. Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S na výrobnej linke H20
  Kucbelová Natália ; 064000  Mĺkva Miroslava ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123535
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 6. Proceedings of 26th Annual conference of the International group for lean construction
  Annual conference of the International group for lean construction 26th 16.-22.7.2018 Chennai
  International group for lean construction 2018 [b.m.]
  zborník
  (1) - článok
  book

  book


 7. Kaizen - analysis of the implementation of the A3 reporting tool in a steel structure company / Mateus F Bordin, André Dall´Agnol, Alexandre Dall´Agnol, Elvira M. V Lantelme, Marcelo F Costella
  Bordin Mateus F.  Dall´Agnol André Dall´Agnol Alexandre Lantelme Elvira M. V. Costella Marcelo F.
  Proceedings of 26th Annual conference of the International group for lean construction . S. 294-304
  article

  article


 8. Návrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v podniku Wild Technologies, s.r.o.
  Bendová Ivana ; 064000  Mĺkva Miroslava ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123610
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 9. Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v priemyselnom podniku
  Durecová Silvia ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123751
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 10. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu pretypovania linky v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
  Domčeková Veronika ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123597
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book