Search results

 1. Návrh a využitie udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu priemyselných podnikov na Slovensku
  Šujaková Monika ; 064000  Sakál Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 22.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMAN . - 141 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132537
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 2. Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
  Setnická Terézia ; 902024  Janáková Hana ; 902023 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136392
  diplomová práca
  book

  book


 3. Affiliate marketing a jeho využitie v praxi
  Kováč Daniel ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136307
  diplomová práca
  book

  book


 4. Špecifiká marketingovej stratégie mestskej časti - prípadová štúdia Bratislava-Rača
  Krasňanská Linda ; 902020  Jaššo Matej ; 902022 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136196
  diplomová práca
  book

  book


 5. Komunikačná politika ako súčasť marketingového mixu
  Huňačková Martina ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139453
  bakalárska práca
  book

  book


 6. Cena a cenová politika podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139443
  bakalárska práca
  book

  book


 7. Marketingový mix vo vybranom podniku
  Chlebová Žofia ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139432
  bakalárska práca
  book

  book


 8. Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2018 : zborník prednášok a príspevkov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI 2018, 25.-26.10.2018, Žilina, SR [elektronický zdroj]
  Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií. 6th 25. - 26. 10. 2018 : Žilina, SR
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2018 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-554-1460-7
  vzdelávacie inštitúcie marketing manažment
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book


 9. Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach eD'system Slovakia s.r.o., Bratislava
  Fašiang Peter ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138692
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 10. Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
  Licherová Natália ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144326
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book