Search results

 1. Špecifiká marketingovej stratégie mestskej časti - prípadová štúdia Bratislava-Rača
  Krasňanská Linda ; 902020  Jaššo Matej ; 902022 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136196
  diplomová práca
  book

  book


 2. Komunikačná politika ako súčasť marketingového mixu
  Huňačková Martina ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139453
  bakalárska práca
  book

  book


 3. Cena a cenová politika podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139443
  bakalárska práca
  book

  book


 4. Marketingový mix vo vybranom podniku
  Chlebová Žofia ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139432
  bakalárska práca
  book

  book


 5. Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
  Setnická Terézia ; 902024  Janáková Hana ; 902023 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136392
  diplomová práca
  book

  book


 6. Affiliate marketing a jeho využitie v praxi
  Kováč Daniel ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136307
  diplomová práca
  book

  book


 7. Peculiarities of managing social enterprises / Ľubica Černá, J Syrovátková
  Černá Ľubica  Syrovátková J.
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 69-74
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


 8. Improving the quality of production by the eight disciplines problem solving method / M Šolc, M Girmanová, J Kliment, Adriana Divoková
  Šolc M.  Girmanová M. Kliment J. Divoková Adriana
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 523-528
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


 9. Analysis of ergonomics risk using the RULA method for a selected profession / M Balážiková, M Dulebová
  Balážiková M.  Dulebová M.
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 27-32
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


 10. Digital marketing strategies for fashion and luxury brands / Wilson Ozuem, Yllka Azemi
  Ozuem Wilson  Azemi Yllka
  Hershey IGI Global 2018
  ISBN 978-1-5225-2697-1
  monografia
  (1) - článok
  book

  book