Search results

 1. Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems / aut. Róbert Vrábeľ
  Vrábeľ Róbert ; 066000 
  Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation . Vol. 80, January (2020), s. 1-8
  nonlinear systems unexpected perturbations MATLAB
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100757041930276X
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape
  Šimo Juraj ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146600
  diplomová práca
  book

  book

 3. Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske
  Pavlík Peter ; 033000  Púčik Jozef ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : I-EN . - 81 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144605
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Elektrické parametre transponovaných a netransponovaných vedení
  Vyskoč Tomáš ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 115 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143697
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
  Štipčák Marek ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143743
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO : dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13
  Olšovský Peter ; 033000  Ondráček Oldřich ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : D-EF . - 101 s., CD-ROM, AUTOREF. 2019, 39 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147277
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Computer modeling of continuous casting of steel
  Zarghoon Sohaibullah ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144829
  diplomová práca
  book

  book

 8. Dynamická analýza nelineárneho analytického modelu pozdĺžneho kmitania nosníka so skrutkovým spojom
  Dlhý Filip ; 020010  Havelka Ferdinand ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144777
  diplomová práca
  book

  book

 9. Automatizované spracovávanie fyziologických signálov
  Baránek Tomáš ; 033000  Vavrinský Erik ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : I-EN . - 44 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144596
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Neuro-riadenie
  Husár Adam ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 49 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143739
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book