Search results

 1. Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
  Zelina Milan ; 020010  Gašparík Marek ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144941
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
  Macák Martin ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138222
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií
  Dráb Marek ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138835
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
  Augustovič Branislav ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143561
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov
  Čuži Vladimír ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144119
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra
  Marček Matej ; 063000  Kusá Martina ; 063800 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153240
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku
  Beliansky Marek ; 063000  Bučányová Marcela ; 063800 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144061
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
  Matovič Samuel ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134258
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
  Miček Ján ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134253
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania
  Fabianová Milada ; 063000  Görögová Ingrid ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139413
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book