Search results

 1. Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS - návrh novej koncepcie CNC zariadenia / Jozef Zajac, Darina Dupláková, Svetlana Radchenko, Ján Duplák, Vladimír Simkulet, Róbert Poklemba
  Zajac Jozef  Dupláková Darina Radchenko Svetlana Duplák Ján Simkulet Vladimír Poklemba Róbert
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 33-1 - 33-7
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 2. Obrábanie na CNC strojoch : návody na cvičenia / aut. Vladimír Šimna, Peter Pokorný
  Šimna Vladimír ; 063200  Pokorný Peter ; 063200
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 122 s.
  ISBN 978-80-8096-271-5
  programovanie CNC strojov stroje CNC cnc riadenie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh výroby súčiastok pre prototyp rektifikačného zariadenia
  Galko Patrik ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151228
  diplomová práca
  book

  book

 4. Úprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBN
  Krajči Roland ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152418
  diplomová práca
  book

  book

 5. Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábania pri vysokých rezných rýchlostiach
  Drgoň Martin ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151226
  diplomová práca
  book

  book

 6. Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na sledované veličiny
  Petráš Tomáš ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151384
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
  Sekera Martin ; 063000  Bučányová Marcela ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151855
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
  Mozolík Martin ; 063000  Kusá Martina ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151247
  diplomová práca
  book

  book

 9. Vyvažovanie nástrojov
  Michalec Martin ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151244
  diplomová práca
  book

  book

 10. High frequency headstock design for high speed machining (HSC)
  Selvaarasan Cibirajan ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154035
  diplomová práca
  book

  book