Search results

 1. Robotika nie je to isté ako umelá inteligencia : Blog
  Duchoň František ; 031000 
  INNOVATECH Fórum 4.0 . 28. Január (2019), online [1] s.
  https://www.innovatech.sk/robotika-nie-je-to-iste-ako-a-i/?fbclid=IwAR2ET8sgjlce7u8AcX6BYoJVwxuTUJDMGXLzPsFNyfJrHqki06v5y_3RVtM
  článok z periodika
  GHG - Works carried in Internet
  article

  article


 2. Vytvorenie simulácie dispozičného riešenia zváracieho pracoviska v spoločnosti T-Mech Engineering Slovakia s.r.o.
  Kováčik Ivan ; 063000  Holubek Radovan ; 063000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138564
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 3. Súbor didaktických úloh v simulačnom prostredí Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate pre potreby výučby predmetu Priemyselná robotika
  Brňo Adam ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137790
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


 4. Návrh robotického pracoviska na zváranie hliníkových bicyklových rámov
  Valášek Daniel ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140263
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


 5. Siemens Technomatix PLM Process Simulate a možnosti tvorby robotických priemyselných výrobných pracovísk
  Lubelan Jakub ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147104
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


 6. Bezpečnosť robotického pracoviska vytvoreného v prostredí Siemens Tecnomatix Process Simulate
  Jukl Matej ; 020020  Vašek Pavol ; 020020 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125427
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


 7. Návrh robotizovaného pracoviska vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o.
  Bočák Róbert ; 063000  Holubek Radovan ; 063000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138784
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


 8. Čo dokáže soft robotika / aut. Iveta Markechová
  Markechová Iveta ; 066000 
  PC revue : . Roč. 26, č. 9 (2018), s. 22-23
  robotika
  https://www.pcrevue.sk/a/Soft-robotika
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article


 9. Využitie 3D údajov v mobilnej robotike
  Kyseľ Matúš ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 99 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book


 10. Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov
  Habovštiak Michal ; 020070  Králik Marián ; 020070 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133520
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book