Search results

 1. Analýza procesov hybridného zvárania "laser-MIG"
  Nemčík Viktor ; 033000  Bruncko Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ELN . - 30 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D782197B1CEB&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z korózievzdornej ocele a medi laserovým lúčom
  Hnilica Martin ; 063000  Hodúlová Erika ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151263
  diplomová práca
  book

  book

 3. Fyzikálno-metalurgické aspekty spájania kovových materiálov difúziou
  Ondrejka Štefan ; 061000  Jáňa Miroslav (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139791
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh parametrov zvárania zliatiny INCONEL elektrónovým lúčom
  Kozár Tomáš ; 063000  Kovaříková Ingrid ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143592
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Resistance spot welding of zinc coated steel sheets
  Manikandan Vinod ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154099
  diplomová práca
  book

  book

 6. Progresívne technológie spájania tenkých plechov využívajúce odporový ohrev
  Pokus Adrián ; 020050  Sejč Pavol ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144376
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
  Hapena Jozef ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160704
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
  Kalnássy Ivan ; 063000  Václav Štefan ; 063600 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158399
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
  Kapsová Soňa ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151257
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
  Kopiar Michael ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151355
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book