Search results

 1. Corporate nameSvF Centrálne laboratóriá
  Other title010630
  429
  Centrálne laboratóriá
  CL
  V630
  SvF Centrálne laboratóriá Svf
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (3) - osoby
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameSvF Centrum informačných technológií
  Other title010650
  203
  IT Centre
  CIT
  V650
  SvF Centrum informačných technológií SvF
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (6) - osoby
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameSvF Dekanát
  Other title010900
  36
  Dean's Office
  Dekanát
  Dekanát
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (13) - t110w
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameSvF Katedra architektúry
  Other title010310
  19
  Department of Architecture
  KARCH
  V181
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (68) - osoby
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameSvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Other title010110
  11
  Department of Concrete Structures and Bridges
  KBKM
  V110
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (75) - osoby
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameSvF Katedra dopravných stavieb
  Other title010120
  12
  Department of Transport Construction and Traffic
  KDOS
  V120
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (22) - osoby
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameSvF Katedra fyziky
  Other title010240
  25
  Department of Physics
  KFYZ
  V240
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (13) - osoby
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameSvF Katedra geodézie
  Other title010140
  14
  Department of Surveying
  KGDE
  V140
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (31) - osoby
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameSvF Katedra geotechniky
  Other title010150
  15
  Department of Geotechnics
  KGTE
  V150
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (49) - osoby
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameSvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
  Other title010130
  13
  Department of Theoretical Geodesy
  KGGaG
  V130
  SvF Katedra geodetických základov
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (50) - osoby
  corporation

  corporation