Search results

 1. Corporate nameSjF Katedra výrobnej techniky
  Other titleJ240
  020240
  47
  Katedra výrobnej techniky
  KVT
  See also SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (b)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameSjF Katedra výrobných systémov
  Other titleJ120
  020120
  38
  Katedra výrobných systémov
  KVS
  See also SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (b)
  Collection kindt110z
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameSjF Oddelenie výrobnej techniky
  Other title020072
  452
  Oddelenie výrobnej techniky
  OVT
  J0072
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameSjF Oddelenie výrobných systémov
  Other title020071
  453
  Oddelenie výrobných systémov
  OVS
  J0071
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation