Search results

 1. Corporate nameSjF Katedra fyziky
  Other titleJ160
  020160
  41
  Katedra fyziky
  KF
  See also SjF Ústav matematiky a fyziky (b)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameSjF Katedra matematiky
  Other titleJ210
  020210
  44
  Katedra matematiky
  KM
  See also SjF Ústav matematiky a fyziky (b)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameSjF Oddelenie odbornej strojárskej terminológie
  Other title020083
  446
  Oddelenie odbornej strojárskej terminológie
  OOST
  J0083
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameSjF Oddelenie telesnej výchovy a športu
  Other titleJ0084
  20084
  See also SjF Ústav matematiky a fyziky
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameSjF Oddelenie telesnej výchovy a športu
  Other title020084
  430
  Oddelenie telesnej výchovy a športu
  OTVŠ
  Oddelenie telesnej výchovy a športu
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation