Search results

 1. Personal nameAdamko, Daniel, 1984-
  Other nameAdamko, D.
  Collection kindosoby
  References (4) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (13) - článok
  person

  person

 2. Personal nameBalogh, Tomáš, 1985-
  Other nameBalogh, T.
  Collection kindosoby
  References (3) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (12) - článok
  person

  person

 3. Personal nameBan, Jozef, 1986-
  Other nameBan, J.
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  person

  person

 4. Personal nameBaroňák, Ivan, 1955-
  Other nameBaroňák, I.
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (4) - učebnica
  (42) - bakalárska práca
  (95) - diplomová práca
  (12) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (252) - článok
  person

  person

 5. Personal nameBehúl, Tomáš, 1988-
  Other nameBehúl, T.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (7) - článok
  person

  person

 6. Personal nameBeniak, Marián, 1983-
  Other nameBeniak, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  person

  person

 7. Personal nameBešťák, Ivan, 1987-
  Other nameBešťák, I.
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (9) - článok
  person

  person

 8. Personal nameBlichár, Juraj, 1987-
  Other nameBlichár, J.
  Collection kindosoby
  References (2) - učebnica
  (3) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (7) - článok
  person

  person

 9. Personal nameBosternák, Zoltán, 1988-
  Other nameBosternák, Z.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - článok
  person

  person

 10. Personal nameBugár, Šimon, 1992-
  Other nameBugár, Š.
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - článok
  person

  person