Search results

 1. Personal nameAnnus, Július, 1965-
  Other nameAnnus, J.
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (66) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

 2. Personal nameBarbieriková, Zuzana, 1986-
  Other nameBarbieriková
  Collection kindosoby
  References (3) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (145) - článok
  (4) - xxx
  person

  person

 3. Personal nameBiela, Monika, 1996-
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (12) - článok
  person

  person

 4. Personal nameBlahová, Zuzana, 1977-
  Other nameBlahová
  Collection kindosoby
  References (1) - článok
  person

  person

 5. Personal nameBučinský, Lukáš, 1981-
  Other nameBučinský, L.
  Collection kindosoby
  References (5) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (168) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

 6. Personal nameCagardová, Denisa 1994
  Collection kindosoby
  References (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (23) - článok
  person

  person

 7. Personal nameFedorko, Pavol, 1953-
  Other nameFedorko, P.
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (7) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - interaktívne multimédiá
  (57) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

 8. Personal nameGranatier, Jaroslav, 1982-
  Other nameGranatier
  Collection kindosoby
  References (14) - článok
  person

  person

 9. Personal nameHolá, Oľga, 1947-
  Other nameHolá, O.
  Collection kindosoby
  References (1) - encyklopédia
  (17) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  (3) - príručka
  (9) - skriptá
  (1) - slovník
  (6) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (5) - bakalárska práca
  (4) - video - kazeta
  (1) - interaktívne multimédiá
  (94) - článok
  (2) - xszp
  person

  person

 10. Personal nameHricovíni, Michal, 1990-
  Other nameHricovíni
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (21) - článok
  person

  person