Search results

 1. Corporate nameFAD Centrum pre podporu vzdelávania
  Other title050030
  843
  Centrum pre podporu vzdelávania
  CpPV
  FA Centrum pre podporu vzdelávania
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (1) - osoby
  (2) - t110w
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameFAD Dekanát
  Other title050900
  158
  Dean's Office
  Dekanát
  A0900
  FA Dekanát
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (10) - osoby
  (10) - t110w
  (1) - t110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameFAD Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
  Other title050071
  245
  Facility Maintenance Management (Banská Štiavnica)
  HS BS
  Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
  FA Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameFAD Hospodárska správa (Poprad)
  Other title050072
  401
  Facility Maintenance Management (Poprad)
  HS PP
  Hospodárska správa (Poprad)
  FA Hospodárska správa (Poprad)
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameFAD Kabinet výtvarnej tvorby
  Other title050035
  471
  Kabinet výtvarnej tvorby
  KVT
  A0035
  Kabinet výtvarnej tvorby
  FA Kabinet výtvarnej tvorby
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (17) - osoby
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameFAD Knižnica FAD
  Other title050068
  248
  Library
  K FAD
  Knižnica
  FA Knižnica
  FAD Knižnica
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameFAD Podnikateľské centrum architektov
  Other title050061
  433
  Podnikateľské centrum architektov
  PC arch.
  Podnikateľské centrum architektov
  FA Podnikateľské centrum architektov
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameFAD Spoločné stredisko FA
  Other title050999
  391
  Spoločné stredisko FA
  SS FA
  Spoločné stredisko FA
  FA Spoločné stredisko FA
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameFAD Ústav architektúry občianskych budov
  Other title058180
  399
  Institute of Public Buildings
  ÚAObB
  A8180
  FA Ústav architektúry občianskych budov
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (57) - osoby
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameFAD Ústav architektúry obytných budov
  Other title051110
  392
  The Institute of Architecture of Residential Buildings
  ÚAOB
  A1110
  FA Ústav architektúry obytných budov
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (46) - osoby
  corporation

  corporation