Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stuwp06000000 t110z^"
 1. Corporate nameMTF Centrum akademického športu
  Other title060200
  656
  Centre of Academic Sport
  CAKŠ
  M0200
  MTF Katedra aplikovanej mechaniky
  MTF Katedra aplikovanej mechaniky
  MTF Centrum akademického športu
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (3) - osoby
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameMTF Centrum výpočtovej a informačnej techniky
  Other titleM650
  060650
  257
  Computional technology center
  CVIT
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameMTF Dekanát
  Other title060900
  270
  Dean´s office
  Dekanát
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (7) - t110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameMTF Detašované pracovisko Nitra
  Other title068500
  256
  Detached workplace Nitra
  DPNR
  M8500
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameMTF Detašované pracovisko Partizánske
  Other title060260
  252
  Detašované pracovisko Partizánske
  DP Partizá
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameMTF Detašované pracovisko Trenčín
  Other title060270
  253
  Detašované pracovisko Trenčín
  DP Trenčín
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameMTF Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie
  Other titleM180
  060180
  166
  Department of Information Technology and Automation
  KAIA
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameMTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Other titleM390
  060390
  177
  Department of Environmental and Safety Engineering
  KEBI
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameMTF Katedra inžinierskej pedagogiky
  Other title068900
  482
  Katedra inžinierskej pedagogiky
  KIP
  M8900
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (9) - osoby
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameMTF Katedra materiálového inžinierstva
  Other titleM130
  KMI
  060130X
  Department of Materials Engineering
  60130
  481
  See also MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation