Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stuwp06510000 t100a^"
 1. Personal nameBednáriková, Mária Zuzana, 1994-
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (3) - článok
  person

  person

 2. Personal nameBlinová, Lenka, 1984-
  Other nameBlinová, L.
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (1) - monografia
  (1) - program učebný
  (3) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (21) - bakalárska práca
  (21) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (120) - článok
  person

  person

 3. Personal nameGerulová, Kristína, 1980-
  Other nameGerulová, K.
  Collection kindosoby
  References (1) - katalóg zväzkový
  (1) - brožúra
  (4) - monografia
  (1) - program učebný
  (3) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (26) - bakalárska práca
  (49) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (93) - článok
  person

  person

 4. Personal nameKucmanová, Alexandra, 1982-
  Collection kindosoby
  References (2) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (19) - článok
  person

  person

 5. Personal nameMichalíková, Anna, 1955-
  Other nameMichalíková, A.
  Collection kindosoby
  References (1) - katalóg zväzkový
  (1) - brožúra
  (8) - skriptá
  (1) - učebnica
  (63) - bakalárska práca
  (86) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (73) - článok
  person

  person

 6. Personal nameSirotiak, Maroš, 1979-
  Other nameSirotiak, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (9) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (54) - bakalárska práca
  (64) - diplomová práca
  (125) - článok
  person

  person

 7. Personal nameSoldán, Maroš, 1969-
  Other nameSoldán, M.
  Collection kindosoby
  References (8) - monografia
  (1) - príručka
  (11) - skriptá
  (5) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (2) - zborník (príspevkov)
  (62) - bakalárska práca
  (100) - diplomová práca
  (15) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (5) - záverečná bakalárska práca
  (2) - záverečná práca
  (178) - článok
  person

  person