Search results

 1. Personal nameBalog, Karol, 1949-
  Other nameBalog, K.
  Collection kindosoby
  References (17) - monografia
  (6) - príručka
  (14) - skriptá
  (7) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (6) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (20) - zborník (príspevkov)
  (90) - bakalárska práca
  (155) - diplomová práca
  (21) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (5) - záverečná bakalárska práca
  (3) - záverečná práca
  (5) - patentový spis
  (11) - prihl.úžitkového vzoru
  (476) - článok
  (12) - xxx
  (4) - xxxx
  person

  person

 2. Personal nameBuranská, Eva, 1984-
  Other nameBuranská, E.
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (7) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (2) - patentový spis
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (33) - článok
  person

  person

 3. Personal nameČekan, Pavol, 1982-
  Other nameČekan, P.
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - zborník (príspevkov)
  (21) - bakalárska práca
  (17) - diplomová práca
  (58) - článok
  person

  person

 4. Personal nameHarangozó, Jozef, 1981-
  Other nameHarangozó, J.
  Collection kindosoby
  References (4) - zborník (príspevkov)
  (22) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (93) - článok
  person

  person

 5. Personal nameKoblen, Ivan, 1958-
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (1) - skriptá
  (8) - bakalárska práca
  (12) - diplomová práca
  (37) - článok
  (1) - xxxx
  person

  person

 6. Personal nameKuracina, Richard, 1979-
  Other nameKuracina, R.
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - program učebný
  (5) - skriptá
  (2) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (75) - bakalárska práca
  (88) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (73) - článok
  person

  person

 7. Personal nameRusko, Miroslav, 1953-
  Other nameRusko, M.
  Collection kindosoby
  References (21) - monografia
  (2) - skriptá
  (4) - učebnica
  (5) - zborník
  (51) - zborník (príspevkov)
  (63) - bakalárska práca
  (134) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (4) - záverečná bakalárska práca
  (509) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

 8. Personal nameSzabová, Zuzana, 1979-
  Other nameSzabová, Z.
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  (25) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (1) - patentový spis
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (77) - článok
  person

  person