Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stuwp06700000 t110z^"
 1. Corporate nameMTF Katedra humanitných vied
  Other titleM310
  060310
  60310
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameMTF Katedra humanitných vied
  Other title067200
  174
  Department of Humane Sciences
  KHV
  M7200
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameMTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Other titleM220
  060220
  60220
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  References (1) - brožúra
  (1) - informačný materiál
  (1) - príručka
  (1) - program učebný
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (55) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (2) - dokument (viac kapitol)
  (15) - zborník (príspevkov)
  (37) - bakalárska práca
  (15) - diplomová práca
  (273) - dizertačná práca
  (76) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (3) - článok
  (5) - xxx
  (7) - xxxx
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameMTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Other title067100
  170
  M7100
  Department of Engineering Pedagogy and Psychology
  KIPP
  Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameMTF Katedra odbornej jazykovej prípravy
  Other titleM330
  060330
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameMTF Katedra odbornej jazykovej prípravy
  Other title067300
  175
  Department of Languages
  KOJP
  M7300
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameMTF Katedra telesnej výchovy a športu
  Other titleM340
  060340
  60340
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameMTF Katedra telesnej výchovy a športu
  Other title067400
  176
  Department of Physical Education and Sports
  KTVŠ
  M7400
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (1) - t110z
  corporation

  corporation