Search results

 1. Theoretical modelling of charge transport in organic optoelectronics / aut. Denisa Cagardová, Vladimír Lukeš
  Cagardová Denisa ; 045280  Lukeš Vladimír ; 045280
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 : . S. 551-556
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Phosphoproteomic analysis of the yeast Schizosaccharomyces pombe using different fractionation chromatography strategies / aut. Ján Jurčík, Barbara Siváková, Veronika Lukáčová, Tomáš Selický, Ingrid Čipáková, Peter Baráth, Ľuboš Čipák
  Jurčík Ján ; 043000  Siváková Barbara Lukáčová Veronika Selický Tomáš Čipáková Ingrid Baráth Peter Čipák Ľuboš
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 : . S. 616-621
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 : Zborník recenzovaných príspevkov
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 21.04.2021 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2021
  ISBN 978-80-223-5132-4
  zborník
  (3) - článok
  book

  book

 4. B3LYP and M06-2X functionals vs experimental values - thermodynamics of simple phenols / aut. Monika Biela, Bernadeta Pelikánová, Martin Michalík
  Biela Monika ; 045280  Pelikánová Bernadeta Michalík Martin ; 045280
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 : . S. 534-538
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Antioxidačný potenciál nových udržateľných druhov karotenoidov / aut. Dominika Ďurčová, Aneta Ácsová, Jarmila Hojerová
  Ďurčová Dominika ; 040000  Ácsová Aneta ; 040250 Hojerová Jarmila ; 040250
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 345-346
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Fotoprotektívne účinky C-glykozidov - zelená chémia v kozmetike / aut. Silvia Lesná, Aneta Ácsová, Jarmila Hojerová
  Lesná Silvia ; 040000  Ácsová Aneta ; 040250 Hojerová Jarmila ; 040250
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 352-353
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Možnosti kozmetických výrobkov pri ochrane kože pred škodlivinami životného prostredia / aut. Marek Rybárik, Jarmila Hojerová, Aneta Ácsová
  Rybárik Marek ; 040000  Hojerová Jarmila ; 040250 Ácsová Aneta ; 040250
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 339-340
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Vplyv vybraných parametrov na zrážanie sulfidov v prítomnosti fosforečnanov / aut. Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová
  Lukáč Tomáš ; 040000  Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 377-378
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte elektronický dokument
  Chémia a technológie pre život, celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte 23 24.11.2021 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2021 . - 401 s.
  ISBN 978-80-8208-064-6
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (16) - článok
  book

  book

 10. Vplyv prevádzkových podmienok ČOV na vzniknuté zrazeniny sulfidu železnatého v kanalizačnom systéme / aut. Ines Karlovská, Bibiána Kožárová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil
  Karlovská Ines ; 046290  Kožárová Bibiána ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 381-382
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article