Search results

Records found: 842  
Your query: Conference = "Advances in architectural civil and environmental engineering"
 1. Šmykové spojenie medzi nadbetonávkou a pôvodnou lokálne podopretou doskou
  Čereš Daniel ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 411-416
  pretlačenie šmykové spojenie lokálne podopretá doska nadbetonávka punching shear shear connectors flat slab concrete overlay
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Pravdepodobnostná predikcia kontaminácie betónu simuláciou zohľadňujúcou problém pohyblivých hraníc
  Gašpárek Jakub ; 010110  Húlek Lukáš ; 042110
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 424-431
  simulácia difázie chloridov karbonatizácia koncentrácia problém pohyblivých hraníc chloride diffusion simulation carbonation moving boundary problem
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Analýza modelov pre určenie maximálnej odolnosti v pretlačení lokálne podopretých dosiek
  Gregušová Natália ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 432-438
  maximálna odolnosť v pretlačení šmyková výstuž kontrolný obvod punching shear capacity punching shear reinforcement control perimeter
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Úvodné vyhodnotenie pilotného experimentu na šmykové a ohybové namáhanie nosníkov z betónu z recyklovaného kameniva
  Jurgoš Matej ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 445-450
  betón z recyklovaného kameniva nosník šmyk ohyb recycled agggregate concrete beam shear bending
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv použitia recyklovaného kameniva do betónu na odolnosť betónových stĺpov
  Knapcová Veronika ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 451-458
  recyklovaný betón stĺpy excentricita softvér Atena recycled agggregate concrete columns eccentricity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Poznatky nadobudnuté z diagnostík mostov na Slovensku
  Kopásek Denis ; 010110  Gašpárek Jakub ; 010110
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 459-467
  korózia predpínacia výstuž betonárska výstuž chloridy karbonatizácia corrosion prestressing strands reinforcing steel chlorides carbonation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Parametrická štúdia vplyvu predpätia na šmykovú odolnosť predpätých nosníkov
  Baran Jaroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 399-404
  predpätie predpätý nosník šmyková odolnosť I prierez prestressing prestressed beams shear resistance I cross-section
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Čiastočné vyhodnotenie experimentálnej štúdie prvkov vystužených GFRP výstužou pri dlhodobom namáhaní
  Blaho Stanislav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 405-410
  GFRP dlhodobé vlastnosti priehyb štvorbodová skúška long-term properties deflection four-point bending test
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Vplyv množstva recyklovaného betónového kameniva na dlhodobé vlastnosti prvkov z recyklovaného betónu
  Ondák Adrián ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 490-495
  recyklovaný betón recyklované kamenivo mechanické vlastnosti recyklovaného betónu recycled concrete recycled aggregates mechanical properties of recycled concrete
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Parametrická štúdia zosilnenia štíhlych železobetónových stĺpov aplikáciou CFRP materiálov
  Pecka Ján ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 504-510
  zosilnenie štíhlych stĺpov CFRP lamely ovinutie parametrická štúdia strengthening of slender columns CFRP strips confinement parametric study
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article