Search results

 1. Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia / ed. Milena Reháková, Juraj Oravec
  Reháková, Milena, ; 049160 (Editor) Oravec, Juraj, ; 047220 (Editor)
  Chémia a technológie pre život, celoslovenská študentská vedecká konferencia, 22, 25.11.2020, online
  prvé
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 376 s.
  ISBN 978-80-8208-042-4
  https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2020.pdf
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (82) - článok
  book

  book

 2. Vývoj analytickej metódy GC-MS v kombinácii s postupom QuEChERS na stanovenie vybraných pesticídov vo vzorkách včiel a peľu / aut. Martina Micháliková, Mária Rusnáková, Ján Hrouzek, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina ; 040000  Rusnáková Mária ; 040000 Hrouzek Ján Szarka Agneša ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Chémia a technológie pre život : . S. 223-224
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Sledovanie vplyvu biologickej matrice potu na interakciu vybraných nanomateriálov s DNA / aut. Jana Blaškovičová, Andrea Pečová, Lea Fodorová
  Blaškovičová Jana ; 041000  Pečová Andrea ; 040000 Fodorová Lea
  Chémia a technológie pre život : . S. 17-18
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Zrážanie sulfidov z odpadových vôd pomocou koagulantov s obsahom železa / aut. Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová
  Lukáč Tomáš ; 040000  Imreová Zuzana ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 327-328
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Hodnotenie kvality povrchovej úpravy – Metal Antik na dlhodobo exponovaných vzorkách / aut. Roman Košťúr, Matilda Zemanová
  Košťúr Roman ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 51-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Skrížené kaplingy nitrozlúčenín / aut. Katarína Ráchel Detková, Pavol Jakubec, Michaela Marčeková, Branislav Ferko
  Detková Katarína Ráchel ; 040000  Jakubec Pavol ; 048140 Marčeková Michaela ; 048140 Ferko Branislav ; 048140
  Chémia a technológie pre život : . S. 313-313
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Dočisťovanie odpadových vôd pomocou sorpcie / aut. Dóra Varjúová, Petra Szabová, Igor Bodík
  Varjúová Dóra ; 046290  Szabová Petra ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 167-168
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov / aut. Bálint Czíferi, Ronald Zakhar
  Czíferi Bálint ; 040000  Zakhar Ronald ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 319-320
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Toxicita odpadových vôd celulózo-papierenského priemyslu / aut. Nikola Šoltýsová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 331-332
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách / aut. Magdaléna Takáčová, Zlatica Kohajdová
  Takáčová Magdaléna ; 040000  Kohajdová Zlatica ; 040250
  Chémia a technológie pre život : . S. 254-255
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article