Search results

 1. Semi - automatizovaná identifikácia rovín v mračnách bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1014-1019
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov segmentácia rovín automatizácia spracovania dát
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Numerická a experimentálna analýza niektorých vlastných tvarov kmitania mosta
  Venglár Michal ; 010250  Lamperová Katarína ; 010250 Sokol Milan ; 010250
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 638-641
  dynamické meranie MKP model zrýchlenie experimentálne vlastné tvary
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Modelovanie fáz výstavby a ich porovnanie s lineárnym konečno prvkovým modelom
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 633-637
  statická analýza fázy výstavby stĺp
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Building energy simulation utilising presumed future climate data
  Hollý Ján ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1033-1038
  simulation climate change dwelling energy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Operation verification of the building with different low-exergy heating/cooling systems
  Némethová Ema ; 010290 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1066-1072
  radiant heating energy balance thermal comfort
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Analýza dĺžky priesakovej dráhy s ohľadom na filtračnú stabilitu použitých materiálov hrádzí
  Škvarka Juraj ; 010150 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 838-843
  hrádza filtračná stabilita priečny profil priesaková dráha
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Overovanie vybraných vlastností betónových kompozitov na báze penových plastov
  Daubnerová Andrea ; 010260  Unčík Stanislav ; 010260
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 914-919
  ľahký betón odpadové plasty recykláty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. CFD simulácia vetrania garáže
  Kmecová Miroslava ; 010290 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1054-1059
  CFD simulácia požiarne vetranie prúdový ventilátor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Ošetrovanie betónu a jeho vplyv na priehyb železobetónovej stropnej dosky - koncept experimentu
  Bederka Marián ; 010270 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 154-160
  betón ošetrovanie betónu priehyb strop
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Posúdenie založenia plavebnej komory VD Selice
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 825-832
  založenie plavebnej komory VD Selice GEO5
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article