Search results

 1. Posúdenie vplyvu klimatických zmien na odhadované návrhové prietoky v malom povodí na Slovensku
  Labat Marija Mihaela ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [10] s.
  návrhový prietok SCS-CN klimatické zmeny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Problematika výpočtu Univerzálnej rovnice straty pôdy v prostredí QGIS
  Šedivá Aneta ; 010000  Aleksić Milica ; 010160
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [10] s.
  univerzálna rovnica straty pôdy QGIS raster open-source softvér
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Využitie experimentálneho výskumu na náchylnosť vzniku erózie pôdy
  Tomaščík Matúš ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB-kľúč, [12] s.
  vodná erózia pôdy erózno-transportný model verifikácia modelu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Porovnanie databáz zrážkových údajov pre zvolené územie
  Považanová Barbora ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [14] s.
  zrážky databázy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Určenie kontrolnej povodňovej vlny na základe jej objemu a tvaru
  Liová Anna ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB-kľúč, [10] s.
  separácia prietokových vĺn návrhová povodňová vlna vodná nádrž Horné Orešany
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Analýza scenárových zmien charakteristík priemerných mesačných a minimálnych prietokov do roku 2100 na povodí horného Hrona
  Sabová Zuzana ; 010160  Skoncová Dagmara
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [13] s.
  priemerné mesačné prietoky BFI Hron
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Modelovanie bilancie povrchových vôd rozšírené o simulovanie podzemných vôd
  Kandera Miroslav ; 010160 
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [9] s.
  WEAP MODFLOW vodohospodárska bilancia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : Bratislava, online, 11. november 2021 [elektronický zdroj] zost. Alena Blahová, Danica Lešková
  Blahová, Alena, (Compiler) Lešková, Danica, (Compiler)
  Konferencia mladých hydrológov 33. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých vodohospodárov 20. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia 22. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2021 . - USB kľúč
  ISBN 978-80-99929-30-3
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 9. The problem of timeworn sewer networks and their impact on the environment
  Portnov Maksim  Wittmanová Réka ; 010280
  Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : . USB kľúč, [5] s.
  kanalizácia životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Washing processes and their effect of the release of microplastics to the environment / aut. Noemi Belišová, Lívia Staňová, Jozef Kučera, Ondrej Púček, Tomáš Mackuľak
  Belišová Noemi ; 046290  Staňová Lívia ; 040000 Kučera Jozef ; 046290 Púček Ondrej Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . S. [1-10]
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article