Search results

 1. Vybrané aspekty kvality v prevádzke vysokozdvíhacích vozíkov / aut. Alena Pauliková, Melichar Kopas
  Pauliková Alena ; 065000  Kopas Melichar
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 242-246
  vysokozdvíhací vozík
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Štúdium vybraných charakteristík 9 článkového vodíkového HHO generátora s využitím roztoku KOH / aut. Marcel Kuracina, Jozef Fiala, Maroš Soldán
  Kuracina Marcel ; M5000  Fiala Jozef ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 194-198
  HHO generátor elektrolýza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi / aut. Hana Kobetičová, Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; M5000  Lipovský Marek ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 60-64
  červený kal sorpcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hodnotenie spôsobilosti procesu lisovania pri výrobe výrobkov pre automobilový priemysel / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 237-241
  proces lisovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Technické a právne predpisy na podporu environmentálneho a bezpečnostného označovania / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 164-170
  bezpečnosť environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Manažérstvo životného prostredia 2014 : zborník - XIV. medzinárodná vedecká konferencia, 28. - 29. marec 2014, Bojnice
  Rusko, Miroslav, ; M5000 (Editor) Harangozó, Jozef, ; M5000 (Editor)
  Manažérstvo životného prostredia 2014. 14 28. - 29. marec 2014 : Bojnice
  1. vyd.
  Žilina : Strix 2014
  ISBN 978-80-89281-98-5
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (14) - článok
  book

  book

 7. Integrované hodnotenie technológií a systém verifikácie environmentálnych technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 141-146
  environment hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Životodárné infrastruktury lidského systému / aut. Dana Procházková, Miroslav Rusko
  Procházková Dana  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 211-216
  lidský systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Jednotný systém analýzy a riadenia rizík / aut. Richard Kuracina
  Kuracina Richard ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 82-88
  analýza rizika riadenie rizika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Štúdium reakcií penového polystyrénu na pôsobenie tepelného toku / aut. Jozef Harangozó, Igor Števík, Pavol Čekan
  Harangozó Jozef ; M5000  Števík Igor ; M Čekan Pavol ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 188-193
  penový polystyrén tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article