Search results

 1. The Analysis of Shear Forces Flow around the Supports of Flat Slabs
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 216-221
  flat slabs punching shear capacity reduced control perimeter lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť v pretlačení redukovaný kontrolný obvod
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Porovnanie šmykovej odolnosti bezprievlakových spojitých dosiek s izolovanými vzorkami
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 163-168
  šmyková odolnosť lokálne podopreté dosky izolované vzorky membránové sily redistribúcia ohybových momentov punching shear resistance flat slabs isolated specimens membrane actions redistribution of bending moments
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Statistical analysis of the models for assemssment of the punching resistance of flat slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 330-333
  punching shear punching resistance flat slab reliability lokálne podopreté dosky šmyk pri pretlačení odolnosť v pretlačení spoľahlivosť
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Predikcia odolností proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek vystužených FRP výstužou
  Kováčik Miroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 464-470
  FRP výstuž lokálne podopreté dosky pretlačenie stupeň vystuženia flat slabs punching fiber reinforced polymer
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Analýza šmykového toku v oblasti okolo vnútorných stĺpov a okrajov stien
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 440-447
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukcia dĺžky kontrolného obvodu šmykový tok flat slabs punching shear resistance reduction of control perimeter length shear flow
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Bezpečnosť modelov na predikciu šmykovej odolnosti bezprievlakových dosiek s otvormi pri stĺpoch
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Analýza šmykového toku okolo podpier lokálne podopretých dosiek
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [7] s.
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukovaný kontrolný obvod flat slabs shear resistance reduced length of control perimeter
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Vplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 397-404
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Skrutkovacie kotvy na zosilňovanie lokálne podopretých stropných dosiek na pretlačenie
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  Materiály pro stavbu . Roč. 24, č. 4 (2018), s. 40-42
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť skrutkovacie kotvy flat slabs punching shear screw anchors
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Punching shear load test monitored by photogrammetry
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Engineering mechanics 2018 : . S. 217-220
  punching resistance flat slab openings photogrammetry strain šmyková odolnosť v pretlačení lokálne podopreté dosky otvory fotogrametria pomerné pretvorenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article