Search results

 1. Technológia kovotlačenia. Smery ďalšieho rozvoja / aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Gabriel Eben, Ján Petrovič
  Šugár Peter ; 063200  Šugárová Jana ; 063400 Eben Gabriel Petrovič Ján
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 23, č. 12 (2019), s. 20-22
  technológia kovotlačenia priemyselné aplikácie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. The Effect of Process Parameters on Surface Finish of Metal Spun Parts / aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ján Petrovič
  Šugár Peter ; 063600  Šugárová Jana ; 063600 Petrovič Ján
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 25, iss. 5 (2018), s. 1467-1471
  ANOVA metal spinning roughness surface
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6mzIUxJuujbLgWmQkX&page=1&doc=1
  https://hrcak.srce.hr/207449
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Analysis of the effect of process parameters on part wall thickness variation in conventional metal spinning of Cr-Mn austenitic stainless steels / aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ján Petrovič
  Šugár Peter ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 Petrovič Ján
  Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering . Vol. 62, no. 3 (2016), s. 171-178
  metal spinning stainless steels 3D optical scanning
  http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/view/sv-jme.2015.2901
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960845826&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+the+effect+of+process+parameters+on+part+wall+thickness+variation+in+conventional+metal+&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=115&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+the+effect+of+process+parameters+on+part+wall+thickness+variation+in+conventional+metal+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 4. Vplyv vybraných technologických parametrov konvenčného tlačenia na rozmerovú a tvarovú presnosť výtvarkov z koróziivzdorných ocelí
  Petrovič Ján ; 063000  Šugár Peter (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 111 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91392
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book