Search results

 1. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Štúdia odkanalizovania obce Pobedim
  Néveri Bálint ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164033
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh systému odvádzania odpadových vôd pre obec Horné Mýto
  Vermesová Cynthia ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159642
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Rainwater management in urban areas
  Nahle Fatima ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165533
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Design of a summer swimming pool center
  Bezdietna Daria ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155625
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Efektívne hospodárenie s vodou v obci
  Némethová Noémi ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137264
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Matematické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území v kontexte klimatickej zmeny
  Wittmanová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145680
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Impact of urbanization on the sewer network catchments: pluvial floods
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 153-160
  extreme precipitation pluvial floods sewer network urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : virtuálny priestor, Bratislava, SR, 29. - 30. 4. 2021 [elektronický zdroj]
  (Compiler) Wittmanová, Réka, ; 010280 (Compiler) Marko, Ivana, ; 010280 (Compiler) Rózsa, Gergely, ; 010280 (Compiler) Hrudka, Jaroslav, ; 010280 Hlavínek, Petr (rec.) (rec.) Šoltész, Andrej, ; 010170
  Conference of Young Researchers Virtuálny priestor, Bratislava, Slovenská republiky 29. - 30. 4. 2021 10th
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - CD-ROM, 160 s.
  ISBN 978-80-227-5092-9
  kanalizácia odpadová voda dažďové vody ČOV pitná voda
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Effect of air pollution on rainwater quality
  Marko Ivana ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 86-93
  air pollution climate changes rainwater runoff urban area quality of rainwater
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article