Search results

 1. Nonadditive integrals as a tool for aggregation
  Horanská Ľubomíra ; 010220  (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.02.2021 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82466
  habilitačná práca
  book

  book

 2. Reverzné geometrické modelovanie
  Buranský Ivan ; 063000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 25.03.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82788
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Emerging simulation-related approaches in Production Logistics and manufacturing: a take from the perspective of Tecnomatix Plant Simulation
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 25.03.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82839
  habilitačná práca
  book

  book

 4. Skúmanie a optimalizácia spracovania kaučukových zmesí sledovaním reologických a elektrických parametrov
  Bošák Ondrej ; 061000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.02.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82456
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh senzorických systémov s využitím princípov priemyselného IoT
  Gašpar Gabriel ; 066000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.02.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : null . - 180 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82171
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní mikrobiologickej bezpečnosti slovenských tradičných syrov
  Medveďová Alžbeta ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82455
  habilitačná práca
  book

  book

 7. Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy
  Soták Tomáš ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82457
  habilitačná práca
  book

  book

 8. Stanovenie nekovových a polokovových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou a prietokovými elektroanalytickými metódami.
  Čacho František ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chémia ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82458
  habilitačná práca
  book

  book

 9. Aspekty kvality, riadenia a bezpečnosti v sieťových technológiách
  Ries Michal ; 070400  (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 18.02.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83110
  habilitačná práca
  book

  book

 10. Statistical Learning in the Domain of Precision Medicine
  Kováč Michal ; 070000  (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 18.02.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83108
  habilitačná práca
  book

  book