Search results

 1. Statistical learning from complex data for better understanding and decision making in neurobiology and medicine
  Czanner Gabriela ; 070200  (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 11.03.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=87269
  habilitačná práca
  book

  book

 2. Neparametrické bayesovské procesy ako nástroj modelovania v doméne personalizovanej medicíny
  Kováčová Monika ; 070200  (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 10.03.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=87908
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Use Case Driven Educational Content Engineering
  Lang Ján ; 070200  (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 10.03.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=88270
  habilitačná práca
  book

  book

 4. Progresívne techniky implementácie riadiacich systémov v priemyselnej automatizácii
  Juhás Martin ; 066000  (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 24.02.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=87049
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Generátor počasia pre zrážkovo-odtokové modelovanie hydrologických extrémov a variability odtokového procesu
  Výleta Roman ; 010160  (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 25.02.2022 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=88156
  habilitačná práca
  book

  book

 6. Riadenie výkonnosti zamestnancov ako súčasť udržateľného riadenia ľudských zdrojov v rámci riadenia výkonnosti priemyselných podnikov
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000  (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=89873
  habilitačná práca
  book

  book

 7. Prototypovanie zmeny
  Lipková Michala ; 059190  (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 27.04.2022 ; Degreee discipline : umenie ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=88268
  habilitačná práca
  book

  book

 8. Stanovenie nekovových a polokovových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou a prietokovými elektroanalytickými metódami.
  Čacho František ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chémia ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82458
  habilitačná práca
  book

  book

 9. Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy
  Soták Tomáš ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82457
  habilitačná práca
  book

  book

 10. Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní mikrobiologickej bezpečnosti slovenských tradičných syrov
  Medveďová Alžbeta ; 040906  (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.03.2021 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82455
  habilitačná práca
  book

  book