Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0014917^"
 1. Stanovenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov zemín dynamickou penetračnou skúškou
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 24.08.2023 ; stavebníctvo ; D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151071
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : riešenie geotechnických úloh v storočí klimatických zmien. 15. - 16. jún 2023, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso [elektronický zdroj]
  (Compiler) Frankovská, Jana, ; 010150 (Compiler) Kučová, Eliška, ; 010150 Turček, Peter, (rec.) Baliak, František, (rec.) (rec.) Jánová, Vlasta
  Slovenská geotechnická konferencia 15. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Slovenská republika 15. - 16. 6. 2023
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - USB kľúč, 386 s.
  ISBN 978-80-227-5313-5
  zakladanie stavieb navrhovanie geotechnických konštrukcií stabilita svahov geotechnický monitoring podzemná voda
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (17) - článok
  book

  book

 3. Vyhodnotenie šmykových parametrov dunajských štrkov z dynamickej penetračnej skúšky
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 338-344
  dunajské štrky dynamická penetračná skúška uhol šmykovej pevnosti charakteristická hodnota
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Determination of shear and deformation parameters of coarse-grained soils
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Smart Geotechnics for Smart Societies : . online, s. 407-412
  coarse-grained soils angle of shear strength deformation modulus
  https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003299127-43
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. The angle of the shear resistance of Danube gravel derived from the dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 31, no. 4 (2023), online, s. 38-46
  characteristic value angle of shear strength Danube gravel dynamic penetration test
  https://sciendo.com/article/10.2478/sjce-2023-0026
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Deformation modulus of gravels investigated by dynamic penetration and oedometric test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Zarazvand Bahman ; 010150
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2022 : . online, [6] s., art. no. 080010
  deformation modulus dynamic penetration test oedometric test gravels
  https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2928/1/080010/2913216/Deformation-modulus-of-gravels-investigated-by?redirectedFrom=fulltext
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Stanovenie šmykových a deformačných vlastností hrubozrnných zemín pomocou terénnych a laboratórnych skúšok
  Kučová Eliška ; 010150  Slavkov Juraj ; 010150
  Inžinierska geológia 2022 : . CD-ROM, s. 214-222
  štrky mechanické vlastnosti dynamická penetrácia laboratórne skúšky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Vyhodnotenie mechanických vlastností hrubozrnných zemín riečneho pôvodu z výsledkov dynamických penetračných skúšok
  Kučová Eliška ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 457-462
  dynamická penetračná skúška fluviálne hrubozrnné zeminy charakteristická hodnota uhol šmykovej pevnosti deformačný modul
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Correlations to estimate engineering properties from dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Toward synergy at site characterisation : . online, [6] s., paper ID: ISC2020-310
  dynamic penetration test coarse-grained soils relative density angle of shear strength
  https://doi.org/10.53243/ISC2020-310
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Evaluation of the mechanical properties of fluvial coarse-grained soils from dynamic penetration test
  Kučová Eliška ; 010150  Kuvik Marian ; 010150
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [9] s., art. no. 012081
  dynamická penetračná skúška uhol šmykovej pevnosti deformačný modul uľahnutosť hrubozrnné zeminy
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012081/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.