Search results

Records found: 65  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0015183^"
 1. Vplyv kvality stavebných prác na spotrebu tepla na vykurovanie
  Hlina Ján ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270
  Tepelná ochrana budov 2023. Prvý krok k energetickej nezávislosti : . S. 184-191
  kvalita stavebných prác spotreba tepla vykurovanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Vplyv stúpajúcej vlhkosti na obytné budovy medzivojnovej architektúry a návrh sanačných opatrení
  Šišková Zuzana ; 010310  Šťastný Patrik ; 010270
  Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva : . online, s. 81-89
  vzlínajúca vlhkosť sanácia medzivojnová architektúra obytné budovy
  https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2024/Kabinet/Zborn%C3%ADk%20CSTI%202023_Interdisciplin%C3%A1rny%20v%C3%BDskum%20a%20ochrana%20kultr%C3%BArneho%20dedi%C4%8Dstva.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Dátovo-orientovaný prístup na zníženie vlhkosti v pamiatkových budovách
  Funtík Tomáš ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 Erdélyi Ján ; 010140 Honti Richard ; 010140
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 9, iss. 1 (2023), online, s. 23-34
  metodika zberu dát vzlínajúca vlhkosť BIM sanačné opatrenia TLS
  https://cjce.cz/journal/article/view/210/187
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Prípadová štúdia obnovy objektu KPÚ v Trnave: návrh, realizácia a skúmanie účinnosti dodatočnej hydroizolačnej vrstvy
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Almanach znalca . Roč. 23, č. 1 (2023), CD-ROM, s. 25-30
  vzlínajúca vlhkosť sanácia podrezávanie injektáž zarážanie nehrdzavejúcich plechov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Residential buildings of interwar architecture from the point of view of the negative influence of rising moisture
  Šťastný Patrik ; 010270  Šišková Zuzana ; 010310
  Mladá veda . Roč. 11, č. 5 (2023), online, s. 120-126
  remediation rising damp additional impermeable layers interwar architecture
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2023/05/05_2023_11.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Stavebno-technologický projekt
  Jágerský Lukáš ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172042
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAB240F15805F
  diplomová práca
  book

  book

 7. Stavebno-technologický projekt
  Fiľo Marek ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=171300
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC7951772ACC837B5D7FC0A56A1E
  diplomová práca
  book

  book

 8. Bytový dom, Trenčín
  Mokryš Matúš ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 14.06.2023 ; stavebníctvo ; B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155680
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D4D2C0342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Bytový dom, Šaľa
  Németh Natália ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 14.06.2023 ; stavebníctvo ; B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155983
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D4D2C1342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Implementing the Technologies of Additional Impermeable Layers in a Building of the Monuments Office (Káčerov Majer) from a Sustainability Point of View
  Šťastný Patrik ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Vavrík Ivan ; 010270 Kalús Daniel ; 010290
  Sustainability . Vol. 15, iss. 14 (2023), online, [20] s., art. no. 11187
  reinstatement undercutting stamping of stainless-steel sheets grouting additional insulation Káčerov Majer area sustainability historical building historical monument
  https://www.mdpi.com/2071-1050/15/14/11187
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.