Search results

 1. Riadenie nelineárnych dynamických systémov pomocou neuroevolúcie
  Malenka Daniel ; 031000  Banásová Dominika ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149979
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov / aut. Ivan Sekaj, Dominika Banásová, Martin Komák, Milan Hvozdík
  Sekaj Ivan ; 031000  Banásová Dominika ; 031000 Komák Martin ; 031000 Hvozdík Milan ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 56-61
  umelá neurónová sieť evolučný algoritmus spojitý dynamický systém mobilný robot riadenie
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Neuro-evolution of controllers / aut. Dominika Banásová, Ivan Sekaj
  Banásová Dominika ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [6] s.
  genetic algorithm artificial neural network neurocontroller nonlinear dynamic system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Adaptívne paralelné genetické algoritmy
  Banásová Dominika ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 58 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137576
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Návrh parametrov spojitého regulátora pre riadený systém
  Banásová Dominika ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 46 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125849
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book