Search results

 1. Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
  Staňová Veronika ; 048130  Kaszonyi Alexander ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136456
  diplomová práca
  book

  book

 2. Study of the Thermochemical decomposition of Biomass in the Microreactor Connected on-line to GC-MS System / aut. Veronika Staňová, Alexander Kaszonyi, Lívia Lépesová, Magdaléna Štolcová
  Staňová Veronika  Kaszonyi Alexander ; 048130 Lépesová Lívia ; 048130 Štolcová Magdaléna ; 048130
  14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018 : . S. 152
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Štúdium prípravy karbonátu z bioglycerolu / aut. Lucia Bračíková, Veronika Staňová, Lívia Lépesová, Alexander Kaszonyi
  Bračíková Lucia ; 040000  Staňová Veronika ; 040000 Lépesová Lívia ; 048130 Kaszonyi Alexander ; 048130
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 361-362
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Moderné terapeutické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Staňová Veronika ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111282
  bakalárska práca
  book

  book