Search results

 1. Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie / aut. Ján Víglaš, Zuzana Ježíková, Lenka Jelínková, Petra Olejníková
  Víglaš Ján ; 043000  Ježíková Zuzana ; 043000 Jelínková Lenka Olejníková Petra ; 043000
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 46
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Synergy Over Monotherapy / aut. Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, Ján Víglaš, Barbora Pfeiferová, Katarína Šoltys, Helena Bujdáková, Lucia Černáková, Petra Olejníková
  Ježíková Zuzana ; 043000  Pagáč Tomáš ; 043000 Víglaš Ján ; 043000 Pfeiferová Barbora Šoltys Katarína Bujdáková Helena Černáková Lucia Olejníková Petra ; 043000
  Current Microbiology . Vol. 76, iss. 6 (2019), s. 673-677
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl / aut. Petra Olejníková, Peter Šafař, Ján Víglaš, Tomáš Pagáč, Zuzana Ježíková, Štefan Marchalín
  Olejníková Petra ; 043000  Šafař Peter ; 048140 Víglaš Ján ; 043000 Pagáč Tomáš ; 043000 Ježíková Zuzana ; 043000 Marchalín Štefan ; 048140
  Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok : . S. 21
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Strategies how to increase the effectiveness of antifungal agents / aut. Ján Víglaš, Zuzana Ježíková, Dana Gášková, Petra Olejníková
  Víglaš Ján ; 043000  Ježíková Zuzana ; 043000 Gášková Dana Olejníková Petra ; 043000
  28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : . S. 84
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Odpoveď mikroskopických húb na antifungálne zlúčeniny / aut. Petra Olejníková, Ján Víglaš, Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč
  Olejníková Petra ; 043000  Víglaš Ján ; 043000 Ježíková Zuzana ; 043000 Pagáč Tomáš ; 043000
  Biochemické dni 2019 : . S. 50-50
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 6. Odpoveď Neurospora crassa na prítomnosť antifungálnych azolov – citlivosť a expresia vybraných génov / aut. Ján Víglaš, Petra Olejníková
  Víglaš Ján ; 043000  Olejníková Petra ; 043000
  Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná / . S. 46-46
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Trichoderma atroviride: an isolate from forest environment with secondary metabolites with high antimicrobial potential / aut. Ján Víglaš, Petra Olejníková
  Víglaš Ján ; 043000  Olejníková Petra ; 043000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 12, iss. 1 (2019), s. 46-55
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Syntéza IAA vo vláknitých hubách a kvasinkách / aut. Tomáš Pagáč, Zuzana Ježíková, Ján Víglaš, Svetlana Kryštofová, Petra Olejníková
  Pagáč Tomáš ; 043000  Ježíková Zuzana ; 043000 Víglaš Ján ; 040000 Kryštofová Svetlana ; 043000 Olejníková Petra ; 043000
  Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018 : . S. 38
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Sekundárny metabolizmus vláknitých húb Trichoderma sp.
  Víglaš Ján ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141148
  diplomová práca
  book

  book

 10. Štúdium sekundárnych metabolitov Trichoderma viride F742 a ich úloha v antibióze / aut. Tomáš Pagáč, Ján Víglaš, Zuzana Ježíková, Petra Olejníková
  Pagáč Tomáš ; 043000  Víglaš Ján Ježíková Zuzana ; 043000 Olejníková Petra ; 043000
  XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018 . S. 28
  Trichoderma sp. sekundárne metabolity IAA
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article