Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0019167^"
 1. Automated method for offline correction of spectrometry data affected by time instability / aut. M Balog, A Herzáň, V Matoušek, M Sedlák, Matúš Beňo, Jozef Dobrovodský, G Kantay, Pavol Konopka, Pavol Noga, Alexander Repko, Antonín Špaček, Dušan Vaňa, M Venhart, S Vielhauer
  Balog M.  Herzáň A. Matoušek V. Sedlák M. Beňo Matúš ; 067000 Dobrovodský Jozef ; 067000 Kantay G. Konopka Pavol Noga Pavol ; 067000 Repko Alexander Špaček Antonín Vaňa Dušan ; 067000 Venhart M. Vielhauer S.
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A : . Vol. 1004, (2021), s. 1-4
  Instrumental shift correction Temporal instability In-beam Decay spectroscopy Software analysis
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900221003521
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny : prihláška patentu č. 22-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 13.10.2021, Vestník ÚPV SR č. 19/2021 / aut. František Jurina, Jozef Peterka, Pavol Božek, Alexander Repko
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 Božek Pavol ; 063800 Repko Alexander
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/22-2020
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 3. Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny : prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 24.03.2021, Vestník ÚPV SR č. 06/2021, stav: platný, zapísaný ÚV č. 9240, dátum oznámenia o zápise ÚV: 28.07.2021, Vestník ÚPV SR č. 14/2021 / aut. František Jurina, Jozef Peterka, Pavol Božek, Alexander Repko
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 Božek Pavol ; 063800 Repko Alexander
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/35-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 4. Development and testing of a block hydrocyclone / Alexander Repko, Milan Sága, Boris Sentyakov, Vladislav Sviatskii
  Repko Alexander  Sága Milan Sentyakov Boris Sviatskii Vladislav
  Processes . Vol. 8, iss. 12 (2020)
  článok z periodika
  (3) - článok
  article

  article

 5. Simulation of oil products separation from fibrous sorbent material centrifugally / aut. Boris Sentyakov, Alexander Repko, Vladislav Sviatskii, Maroš Soldán, Yury R Nikitin
  Sentyakov Boris  Repko Alexander Sviatskii Vladislav Soldán Maroš ; 065100 Nikitin Yury R.
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 21, iss. 3 (2016), s. 238-246
  ecotechnology centrifugal method oil products
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995475744&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=simulation+of+oil+product+separation&st2=sold%c3%a1n&sid=D6C54BCF23A2A9B8A180DAA7965FF880.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a60&sot=b&sdt=b&sl=67&s=%28ALL%28simulation+of+oil+product+separation%29+AND+AUTHOR-NAME%28sold%c3%a1n%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.