Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0019527^"
 1. Simulácia priebehu teploty studenej pitnej vody pri rôznych spôsoboch zabudovania potrubia vodovodu v stavebnej konštrukcii
  Macková Dominika ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 242-248
  studená voda teplá voda CFD simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vybrané state z aerodynamiky budov : počítačové modelovanie a laboratórne merania
  Palko Milan ; 010180  Cruz Samuel ; 010180 Palková Adela ; 010180 Bohunický Bohuš ; 010180 (rec.) Frimmer Michal (rec.) Kamenický Ľuboš (rec.) Haluzová Dušana
  1. vyd.
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2020 . - CD-ROM, 191 s.
  ISBN 978-80-7623-057-6
  aerodynamika budov CFD simulácie ANSYS Fluent
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Modelovanie povrchovej drsnosti obalového plášťa budov v CFD simuláciách a veternom tuneli
  Cruz Samuel ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 271-278
  obalový plášť CFD simulácie veterný tunel
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Modelovanie terénu medznej vrstvy v CFD simuláciách a vo veterných tuneloch
  Bohunický Bohuš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Zborník príspevkov zo 40. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky : . CD ROM, s. 5-10
  veterný tunel s medznou vrstvou CFD simulácie drsnosť terénu medznej vrstvy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Modelovanie medznej vrstvy v atmosfére pre budovy
  Bohunický Bohuš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 437-445
  veterný tunel medzná vrstva drsnosť povrchu CFD simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.