Search results

 1. Safety of the Models for Assessment of Punching Resistance of Flat Slabs with Openings Adjacent to the Columns
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 186-192
  punching flat slab openings non-linear analysis pretlačenie lokálne podopretá doska otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Bezpečnosť modelov na predikciu šmykovej odolnosti bezprievlakových dosiek s otvormi pri stĺpoch
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 4. Vplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 397-404
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Non-linear analysis of slab-column connections with openings
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Modern Building Materials, Structures and Techniques - MBMST 2019 : . USB kľúč, s. 366-372
  punching openings non-linear analysis calibration pretlačenie otvory nelineárna analýza kalibrácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 191-196
  flat slabs punching shear nonlinear analysis openings bezprievlakové dosky pretlačenie otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Odolnosť bezprievlakových stropných dosiek v pretlačení oslabených otvormi - experiment vs. výpočet
  Augustín Tomáš ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 372-376
  pretlačenie otvory experimenty punching openings experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Punching Resistance of Flat Slabs with Openings - Experimental Investigation
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  24th Concrete Days 2017 : . S. 41-46
  flat slabs punching shear resistance openings bezprievlakové dosky pretlačenie odolnosť otvory
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 130-134
  pretlačenie lokálne podopreté dosky experimenty punching flat slabs openings experiments
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Punching shear resistance of flat slabs with openings - experimental testing
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, s. 305-310
  punching otvory experimenty pretlačenie openings experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article