Search results

 1. Koncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarov
  Javoreková Zuzana ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144712
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh splaškovej kanalizácie v Tekovských Nemciach
  Javoreková Zuzana ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116461
  bakalárska práca
  book

  book