Search results

 1. Posúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sieti
  Broton Róbert ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144891
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh odvádzania splaškových vôd z urbanizovaného územia
  Broton Róbert ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120617
  bakalárska práca
  book

  book